Produktutveckling

Bosign är ständigt på jakt efter nya sätt att förbättra och förenkla vardagen. Vi försöker lösa samtidens vardagsproblem genom att producera unika livsstilsprodukter med genomtänkt och funktionell design.

Vi tittar noga på varje aspekt av design, utveckling och patentering. Funktionalitet och form är ryggraden i vår produktutveckling och vi tror att den harmoniska relationen mellan just funktionalitet och form har varit avgörande för våra framgångar. En produkt från Bosign – oavsett om det är en disktrasehållare för köket eller en sladdsamlare för kontoret – färdigställs bara om den både kan ge ökad glädje och göra vardagen lättare.

Vi är nyfikna. Vi låter människans behov av förändring och förenkling i det moderna livet inspirera oss när vi utvecklar nya produkter. Vardagliga problem och rutiner är en källa till idéer för oss - brist på utbud på marknaden är en annan. Ingenting gör oss gladare än att kunna leverera en inspirerande och bestående lösning.

Bosigns samlade kunskap och nära samarbete är avgörande i vår process. Våra designers arbetar tätt med våra produktions- och marknadsspecialister för att säkra att Bosigns produkter fungerar optimalt ur alla aspekter. Våra val av form och råmaterial kompletterar funktionaliteten och gör att vi kan designa produkter som naturligt smälter in i alla miljöer. Vår design innehåller medvetna val av material och sensuell skandinavisk design. Samspelet mellan material och form skapar förutsättningar för innovativ funktionalitet och produkter som åldras med värdighet. Våra produkters estetik fungerar utmärkt som enkla, funktionella och uppfriskande kontraster även i de mest klassiska interiörer.

Vi använder enbart återvunna eller miljömässigt säkra material och vi ställer oss alltid frågan om de produkter vi tänker utveckla ökar miljömedvetenheten och skapar grönare vanor hos våra kunder.

 

Produktutvecklingsprocessen:

BOSIGNS INTEGRERADE DESIGNPROCESS

Bosign har sin egen monteringsfabrik och utvecklingsingenjörer. Det gör det möjligt för oss att analysera alla delar av produktutvecklingen samtidigt. Allt från produktionsstrategier, varumärkes- och butiksupplevelser till produktions- och transportkostnader utvärderas. Vi kartlägger alla relevanta aspekter av design, marknadsföring, teknik och tillverkning för att garantera att varje produkt har en given plats på marknaden.

Vår integrerade designprocess är organisk och inspireras av feedback från designmässor, ny tillverkningsteknik och kreativa insikter. Våra designers har erfarenheter och bakgrunder från stora delar av världen vilket gör det möjligt att skapa dynamiska produkter med skandinaviska detaljer och en distinkt internationell känsla. Vi arbetar iterativt och använder en blandning av metoder för att optimera produktutvecklingen. Designverktyg plockas från 2D-skisser, digitala 3D-modeller och snabbt framtagna prototyper från användartester. Ibland måste vi avbryta vårt arbete mitt i utvecklingsarbetet tills vi hittar bättre lösningar. Oavsett resultatet är Bosigns mål att alltid leverera produkter som skänker glädje i vardagen.

PRODUCT DEVELOPMENT

We are always looking for new ways to enhance and simplify daily life, and we stand firmly behind our commitment to thoughtful design when producing lifestyle products to answer the riddles of contemporary living.

Bosign oversees every aspect of its design, development, and patenting. Functionality and form are the backbone of our product development, and we believe their harmonious relationship has been vital to our company’s success. A Bosign product, be it a dish cloth holder for the kitchen or a cable organiser for the office, is not developed unless we believe it will enhance an interior while bringing greater joy and ease to the everyday experience.

We are inherently curious. We look to human nature, the ever-changing demands of modern life, and the increasing need to simplify and save as inspiration for our product development. Daily inconveniences and routine problems are one source of ideas; unforeseen gaps in the market are another. Nothing excites us more than creating a product that provides a refreshing and lasting solution.

Shared expertise and teamwork are vital to our process, and our designers collaborate closely with our production and marketing specialists to ensure that Bosign products work from every possible angle. Choosing forms and raw materials that compliment functionality, we are able to design products that decorate or integrate smoothly into any interior. Our design aesthetic, which includes honest use of materials and sensual Scandinavian detail, is a natural partner for innovative functionality, and we find that this marriage of elements ages well. Our products’ aesthetic appeal is legitimized by functional innovation even in the most non-contemporary interiors, offering a simple and refreshing contrast.

We only use recycled or environmentally safe materials, and we always ask ourselves before venturing into any new development if the product we’re planning to produce increases environmental awareness and allows greener practices.

BOSIGN’S INTEGRATED DESIGN PROCESS

Bosign has its own assembly plant and team of production engineers. This enables simultaneous processing of multiple product development factors beyond just design and function, including production costs, production strategy, brand experience, transportation costs, and retail presentation. We map and analyse all relevant design, marketing, engineering, and manufacturing elements to ensure that our products have a given place in the market.

Our integrated design process is organic and shaped by overlapping factors, such as feedback from design shows, new engineering technologies, and creative design insights. A wide range of cultural perspectives also means our international design team can create Scandinavian detailed products with distinct international appeal. Working iteratively, we draw from a mix of methodologies to ensure optimal product development. Design tools are taken from 2D sketches, 3D digital models, and rapid prototypes for user tests. Occasionally Bosign’s designs have to be shelved in the middle of development and paused for a day in the future when a better solution can be devised. No matter the outcome, Bosign’s aim is always to provide viable and desirable designs.